J-CLINIC

สำหรับการจอง โปรดดูรายละเอียดคลีนิค สถานที่และเวลาเปิดทำการ รบกวนลูกค้าสอบถามไปยังสถานบริการที่ใกล้เคียง

  • Tonglo
  • Plomphon
  • Ekamai

 

เจ สหคลินิก

เจ สหคลินิค มีบริการตรวจและรักษาอาการเจ็บปวด
ของ คอ บ่า เอว สะโพก รวมถึงการกำจัดสาเหตุของอาการเจ็บปวดเหล่านี้
เผื่อป้องกันไม่ให้มีอาการเกิดขึ้นได้อีก

ทีมผู้จัดการคนญี่ปุ่นและคนไทย

เจ สหคลินิกทั้ง 3 สาขาในกรุงเทพ ควบคุมและดาเนินการภายใต้ผู้เชียวชาญที่มีคุณวุฒิในการดูแลทางการแพทย์ชาวญี่ปุ่น ร่วมกับผู้จัดการคนไทย
นอกจากนี้ เรายังมีคลินิกสานักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่เปิดทาการเป็นเวลาถึง30ปีเราจึงพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีในการรักษาเป็นประจาเพื่อการรักษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

บุคคลากรทางการแพทย์ของ เจ สหคลินิก

เจ สหคลินิกทำการรักษาโดยแพทย์เวชกรรม นักกายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการรักษา

นักกายภาพบำบัด และ แพทย์แผนไทยประยุกต์
นักกายภาพบำบัดมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกดจุดกดเจ็บ(Trigger Point) การขยับ ดัด ดึงข้อต่อ (Mobilization)และการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น อัลตราซาวด์ และเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เป็นต้น

แพทย์แผนไทยประยุกต์ของคลินิกมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดคลายกล้ามเนื้อ โดยจะนำเทคนิคการรักษาทางแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ ใช้กับเทคนิคการนวดรักษาแบบญี่ปุ่น จึงทำให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แพทย์เวชกรรม

มีแพทย์เวชกรรมเฉพาะทางด้านกล้ามเนื้อและกระดูก ที่คอยทำการตรวจประเมิน รักษาและให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่มารับการรักษา จึงทำให้ผู้ป่วยที่มารักษากับ เจ สหคลินิกได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงคำแนะนำที่ได้ ก็จะมีประโยชน์สูงสุดที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

การบริการที่ดีเยี่ยมแบบ/สไตล์ญี่ปุ่น

เราให้ความสำคัญในคุณภาพการรักษาและการบริการที่ดีเยี่ยม บุคลากรทางการแพทย์และ พนักงานทุกคนได้ผ่านการอบรมทางด้านการบริการแบบ/สไตล์ญี่ปุ่น และนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยคนไทย เพื่อความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ