J-CLINIC

สำหรับการจอง โปรดดูรายละเอียดคลีนิค สถานที่และเวลาเปิดทำการ รบกวนลูกค้าสอบถามไปยังสถานบริการที่ใกล้เคียง

  • Tonglo
  • Plomphon
  • Ekamai

เจ สหคลินิก

เจ สหคลินิค มีบริการตรวจและรักษาอาการเจ็บปวดของ คอ บ่า เอว สะโพก รวมถึงการกำจัดสาเหตุของอาการเจ็บปวดเหล่านี้เผื่อป้องกันไม่ให้มีอาการเกิดขึ้นได้อีก

เป็นสหคลินิกที่บริหารจัดการแบบสไตล์ญี่ปุ่น

J-CLINIC เป็นคลินิกกายภาพบำบัดและฝังเข็มที่มีการให้การรักษาภายใต้การบริหารและคำแนะนำของคนญี่ปุ่นร่วมกับคนไทยและให้บริการในสไตล์ญี่ปุ่น เรามี 3 สาขาในย่านสุขุมวิทของกรุงเทพฯ โดยมี 3 พันธกิจในการให้บริการ คือ การรักษาที่ดี, การสื่อสารที่ทำให้คนไข้ไว้วางใจ, และกิริยามารยาทแบบญี่ปุ่นที่ทำให้คนไข้ประทับใจ

Japanese’s Manager

บุคคลากรทางการแพทย์ของ เจ สหคลินิก

เจ สหคลินิกทำการรักษาโดยแพทย์เวชกรรม นักกายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการรักษา

นักกายภาพบำบัด และ แพทย์แผนไทยประยุกต์
นักกายภาพบำบัดมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกดจุดกดเจ็บ (Trigger Point) การขยับ ดัด ดึงข้อต่อ (Mobilization) และการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น
อัลตราซาวด์ และเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เป็นต้น
แพทย์แผนไทยประยุกต์ของคลินิกมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดคลายกล้ามเนื้อ โดยจะนำเทคนิคการรักษาทางแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ ใช้กับเทคนิคการนวดรักษาแบบญี่ปุ่น จึงทำให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แพทย์เวชกรรม
มีแพทย์เวชกรรมเฉพาะทางด้านกล้ามเนื้อและกระดูก ที่คอยทำการตรวจประเมิน รักษาและให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่มารับการรักษา จึงทำให้ผู้ป่วยที่มารักษากับ เจ สหคลินิกได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงคำแนะนำที่ได้ ก็จะมีประโยชน์สูงสุดที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

Physiotherapist, Thai traditional medical staff, Doctor

กิริยามารยาทแบบญี่ปุ่นที่ทำให้คนไข้ประทับใจ

J-CLINIC ให้การต้อนรับและบริการที่มีคุณภาพตามแบบฉบับของญี่ปุ่น ในฐานะที่เราเป็นคลินิกญี่ปุ่น เราจึงต้องการให้ผู้ที่มาคลินิกของเราจากทั่วทุกมุมโลกได้สัมผัสกับ ”วัฒนธรรมการต้อนรับและให้บริการที่ดีแบบญี่ปุ่น” เนื่องจากจิตใจและร่างกายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เราจึงไม่เพียงแต่รักษาทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่เราเชื่อว่าการบริการที่ดีที่จะทำให้จิตใจของคนไข้ดีขึ้นด้วย

Japanese style service
  • J-CLINIC’s Study Sessions | Physical Therapy & Acupuncture Clinic
  • Omotenashi Service Training 2023 | J-CLINIC Bangkok
  • Core Values Workshop 2023 | J-CLINIC