J-CLINIC

สำหรับการจอง โปรดดูรายละเอียดคลีนิค สถานที่และเวลาเปิดทำการ รบกวนลูกค้าสอบถามไปยังสถานบริการที่ใกล้เคียง

  • Tonglo
  • Plomphon
  • Ekamai

เจ สหคลินิก

เจ สหคลินิค มีบริการตรวจและรักษาอาการเจ็บปวดของ คอ บ่า เอว สะโพก รวมถึงการกำจัดสาเหตุของอาการเจ็บปวดเหล่านี้เผื่อป้องกันไม่ให้มีอาการเกิดขึ้นได้อีก

ทีมผู้จัดการคนญี่ปุ่นและคนไทย

เจ สหคลินิกทั้ง 3 สาขาในกรุงเทพ ควบคุมและดาเนินการภายใต้ผู้เชียวชาญที่มีคุณวุฒิในการดูแลทางการแพทย์ชาวญี่ปุ่น ร่วมกับผู้จัดการคนไทย

นอกจากนี้ เรายังมีคลินิกสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่เปิดทำการเป็นเวลาถึง 30 ปีเราจึงพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีในการรักษาเป็นประจำเพื่อการรักษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Japanese’s Manager

บุคคลากรทางการแพทย์ของ เจ สหคลินิก

เจ สหคลินิกทำการรักษาโดยแพทย์เวชกรรม นักกายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการรักษา

นักกายภาพบำบัด และ แพทย์แผนไทยประยุกต์
นักกายภาพบำบัดมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกดจุดกดเจ็บ (Trigger Point) การขยับ ดัด ดึงข้อต่อ (Mobilization) และการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น
อัลตราซาวด์ และเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เป็นต้น
แพทย์แผนไทยประยุกต์ของคลินิกมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดคลายกล้ามเนื้อ โดยจะนำเทคนิคการรักษาทางแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ ใช้กับเทคนิคการนวดรักษาแบบญี่ปุ่น จึงทำให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แพทย์เวชกรรม
มีแพทย์เวชกรรมเฉพาะทางด้านกล้ามเนื้อและกระดูก ที่คอยทำการตรวจประเมิน รักษาและให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่มารับการรักษา จึงทำให้ผู้ป่วยที่มารักษากับ เจ สหคลินิกได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงคำแนะนำที่ได้ ก็จะมีประโยชน์สูงสุดที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

Physiotherapist, Thai traditional medical staff, Doctor

การบริการที่ดีเยี่ยมแบบ/สไตล์ญี่ปุ่น

เราให้ความสำคัญในคุณภาพการรักษาและการบริการที่ดีเยี่ยม บุคลากรทางการแพทย์และ พนักงานทุกคนได้ผ่านการอบรมทางด้านการบริการแบบ/สไตล์ญี่ปุ่น และนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยคนไทย เพื่อความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

Japanese style service