J-CLINIC

สำหรับการจอง โปรดดูรายละเอียดคลีนิค สถานที่และเวลาเปิดทำการ รบกวนลูกค้าสอบถามไปยังสถานบริการที่ใกล้เคียง

  • Tonglo
  • Plomphon
  • Ekamai

เกี่ยวกับการใช้ประกัน

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าดิฉันมีประกันสุขภาพ ดิฉันจะใช้ประกันสุขภาพในการรักษาที่ J-CLINIC ได้ไหมคะ
ทาง J-CLINIC ไม่สามารถระบุได้ว่าประกันของท่านจะครอบคลุมการรักษาหรือไม่
ดังนั้น ขอให้ท่านติดต่อสอบถามไปยังบริษัทประกันว่าประกันที่ท่านมีนั้น ครอบคลุมการรักษาหรือไม่ ก่อนจะเข้ามาที่คลินิกค่ะ

กรุณาแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้กับบริษัทประกันของท่านค่ะ:

  • ท่านวางแผนเข้ารับการรักษาที่ J-CLINIC(โปรดระบุสาขาที่สะดวกเข้ารับบริการด้วยค่ะ เรามี 3 สาขา คือ สาขาพร้อมพงษ์ สาขาทองหล่อ และสาขาเอกมัยค่ะ)
  • อาการของท่าน
  • การรักษาที่ท่านต้องการรับบริการ (เช่น กายภาพบำบัด, การฝังเข็ม หรือรับยาสมุนไพรจีน เป็นต้น)
สามารถให้ทางคลินิกเรียกเก็บเงินไปยังบริษัทประกันโดยตรง โดยที่ดิฉันไม่ต้องสำรองจ่ายได้ไหมคะ
ทางคลินิกไม่สามารถเรียกเก็บเงินโดยตรงกับบริษัทประกันได้ค่ะ กรุณาสำรองจ่ายก่อน
แล้วจึงนำเอกสารไปทำเรื่องเคลมค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันของท่านในภายหลังค่ะ
ดิฉันสามารถขอเอกสารจาก J-CLINIC เพื่อใช้ในการทำเรื่องเคลมประกันได้ไหมคะ
ได้ค่ะ ทางคลินิกจะจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้ท่านค่ะ:

  1. ใบรับรองแพทย์
  2. รายงานทางการแพทย์เบื้องต้น (ระบุ การวินิจฉัย, ชื่อการรักษา, การประเมินระดับความเจ็บปวด, จำนวนครั้งในการรักษา เป็นต้น)
  3. ใบเสร็จรับเงิน

อย่างไรก็ดี กรุณาตรวจสอบกับบริษัทประกันของท่านว่าต้องใช้เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมจากนี้หรือไม่ (เช่น แบบฟอร์มการเคลม เป็นต้น)

การออกใบรับรองแพทย์ มีค่าธรรมเนียมเท่าไรคะ
ค่าธรรมเนียมมีดังนี้ค่ะ:

  • ค่าปรึกษาแพทย์เวชกรรมหรือแพทย์แผนจีน 700 บาท (รวมเอกสารรายงานการตรวจและใบรับรองแพทย์)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ารักษา

หากคุณต้องการใบรับรองแพทย์ โปรดตรวจสอบตารางแพทย์ตามด้านล่างและทำการนัดหมายค่ะ
ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายของประเทศไทย เราไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ป่วยโดยไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์เวชกรรมค่ะ

หากคุณต้องการใบรับรองการรักษาทางกายภาพบำบัด คุณสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของเราเมื่อทำการนัดหมายได้เลยค่ะ
ในกรณีที่คุณต้องการใบรับรองการรักษาทางกายภาพบำบัด เพื่อใช้ในการเคลมประกัน กรุณาตรวจสอบกับบริษัทประกันของคุณให้แน่ชัดว่า
สามารถใช้ในการเคลมค่ารักษาได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์ของท่านค่ะ

ดิฉันเคยทำกายภาพบำบัดที่ J-CLINIC ค่ะ ทางคลินิกสามารถออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลังสำหรับการทำกายภาพบำบัดใน ครั้งก่อนหน้าให้ได้ไหมคะ
ตามกฎหมายไทย จะอนุญาตให้ออกใบรับรองแพทย์เมื่อได้รับการตรวจกับแพทย์เวชกรรมโดยตรง เท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ
ดังนั้น จึงไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้กับคนไข้ที่ต้องการใบรับรองแพทย์ โดยไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์ได้ค่ะ

ตารางแพทย์

หากท่านต้องการใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการเคลมประกันหรือใช้ในวัตถุประสงค์อื่น กรุณาทำการนัดหมายเพื่อพบแพทย์เวชกรรมค่ะ
* เวลาและวันข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Phrom Phong Branch Thonglor Branch Ekkamai Branch
MON 10:00~16:00 10:00~13:00/17:00~19:00 10:00~16:00/17:00~19:00
TUE 10:00~16:00/

17:00~19:00

10:00~16:00/17:00~19:00 13:30~15:30/17:00~19:00
WED 13:30~16:30/17:00~19:00 13:00~16:00/17:00~19:00 11:00~16:00/17:00~19:00
THU 10:00~13:00/17:00~19:00 13:00~16:00 13:00~16:00/

17:00~19:00

FRI 13:00~16:00 10:30〜12:30/16:30~18:30 13:00 ~ 16:00
SAT 11:00~13:00/14:00~16:00/

16:30~18:30

11:00~13:00 / 14:00~16:00 11:00~13:00/14:00~16:00
SUN 11:00~13:00/14:00~16:00 11:00~13:00 / 14:00~16:00 11:00~13:00 / 14:00~16:00