J-CLINIC

สำหรับการจอง โปรดดูรายละเอียดคลีนิค สถานที่และเวลาเปิดทำการ รบกวนลูกค้าสอบถามไปยังสถานบริการที่ใกล้เคียง

 • Tonglo
 • Plomphon
 • Ekamai

Work with us

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
บริษัท บอดี้บาลานซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด (เจ สหคลินิก) ประกาศรับสมัครงานพนักงาน full time
ขอเชิญชวนคนที่มีทัศนคติเดียวกันมาร่วมงานเพื่อไปสู่mission เดียวกัน

Open to Thai nationals only. Kindly note that we do not offer internships.

タイ国籍が無い方の採用は行っておりません。また、インターシップの受け入れもしておりません。

นักกายภาพบำบัด

ตำแหน่ง นักกายภาพบําบัด
รายละเอียดงาน ให้การ ตรวจ ประเมิน รักษา และฟื้นฟู ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยวิธีการทางกายภาพบำบัด manual therapy ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด และการออกกำลังกาย
Our treatment
คุณสมบัติ
 • เพศหญิงหรือชาย
 • จบปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความสามารถหรือสนใจการใช้ manual therapy ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด และการออกกำลังกายเพื่อใช้ในการรักษา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากทางคลินิกได้
 • สามารถทำงานและเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นและในแบบสไตล์ญี่ปุ่นได้
 • อยากเป็นผู้รักษาที่ดี และเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ต่อสังคม
 • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งการรักษา การสื่อสาร และการบริการ ตามรูปแบบของบริษัท พัฒนาตนเองและช่วยกันพัฒนาองค์กร ไม่หยุดอยู่กับที่
 • มีทัศนคติคิดบวก ทั้งการกระทำ และคำพูด มีใจเป็นกลาง
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันได้
 • มีใจรักงานบริการ โดยมุ่งเน้นการบริการแบบomotenashi
 • เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
 • สามารถปรับตัวและมีความกล้าที่จะผ่านอุปสรรคและความลำบากในทุกสถานการณ์ไปด้วยกันได้

About J-CLINIC
ข้อมูลของบริษัท

สวัสดิการ
 • ประสังคม,ประกันภัยกลุ่ม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุด(ช่วงทดลองงาน สัปดาห์ละ 1 วัน ผ่านทดลองงาน สัปดาห์ละ 2 วัน)
 • วันหยุดประจําปี
 • วันหยุดพักร้อน (หลังทํางานครบ 1ปี)
 • เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง เที่ยวประจําปี
เงินเดือน
 • ตามตกลง / ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาพร้อมพงศ์ ทองหล่อ เอกมัย (แจ้งหลังผ่านสัมภาษณ์งาน)
เวลาปฏิบัติงาน เวลาเป็นกะงาน (ทํางาน 8 ชม. พัก 1 ชม.)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม02-1853433 / 084-4241299(เจ สหคลินิกสาขาทองหล่อ)

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยประยุกต์
รายละเอียดงาน ทำการตรวจ ประเมิน และให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยใช้วิธีการรักษาทางแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมกับเทคนิคการ นวดรักษาแบบญี่ปุ่น
Our treatment
คุณสมบัติ
 • เพศหญิงหรือชาย
 • จบปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากทางคลินิกได้
 • อยากเป็นผู้รักษาที่ดี และเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ต่อสังคม
 • สามารถทำงานและเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นและในแบบสไตล์ญี่ปุ่นได้
 • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งการรักษา การสื่อสาร และการบริการ ตามรูปแบบของบริษัท พัฒนาตนเองและช่วยกันพัฒนาองค์กร ไม่หยุดอยู่กับที่
 • มีทัศนคติคิดบวก ทั้งการกระทำ และคำพูด มีใจเป็นกลาง
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันได้
 • มีใจรักงานบริการ โดยมุ่งเน้นการบริการแบบomotenashi
 • เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
 • สามารถปรับตัวและมีความกล้าที่จะผ่านอุปสรรคและความลำบากในทุกสถานการณ์ไปด้วยกันได้

About J-CLINIC
ข้อมูลของบริษัท

สวัสดิการ
 • ประสังคม,ประกันภัยกลุ่ม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุด(ช่วงทดลองงาน สัปดาห์ละ 1 วัน ผ่านทดลองงาน สัปดาห์ละ 2 วัน)
 • วันหยุดประจำปี
 • วันหยุดพักร้อน(หลังทำงานครบ 1ปี)
 • เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง เที่ยวประจำปี
เงินเดือน
 • ตามตกลง / ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาพร้อมพงศ์ ทองหล่อ เอกมัย (แจ้งหลังผ่านสัมภาษณ์งาน)
เวลาปฏิบัติงาน เวลาเป็นกะงาน (ทํางาน 8 ชม. พัก 1 ชม.)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม02-1853433 / 084-4241299(เจ สหคลินิกสาขาทองหล่อ)

แพทย์แผนจีน

ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน
รายละเอียดงาน ให้การตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยโดยการฝังเข็ม ยาจีน ครอบแก้ว ทุยหนา แบบองค์รวมด้วยศาตร์ทางด้านแพทย์แผนจีน
Our treatment
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทได้
 • สามารถทำงานและเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นและวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นได้
 • อยากเป็นผู้รักษาที่ดี และเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ต่อสังคม
 • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งการรักษา การสื่อสาร และการบริการ ตามรูปแบบcore-valueของบริษัท พัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กรไม่หยุดอยู่กับที่
 • มีทัศนคติเชิงบวก ทั้งการกระทำและคำพูด มีใจเป็นกลาง
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันได้
 • มีใจรักงานบริการ โดยมุ่งเน้นการบริการแบบ omotenashi
 • เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
 • สามารถปรับตัวและมีความกล้าที่จะผ่านอุปสรรคและความลำบากในทุกสถานการณ์ไปด้วยกันได้

About J-CLINIC
ข้อมูลของบริษัท

สวัสดิการ
 • ประสังคม,ประกันภัยกลุ่ม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุด(ช่วงทดลองงาน สัปดาห์ละ 1 วัน ผ่านทดลองงาน สัปดาห์ละ 2 วัน)
 • วันหยุดประจำปี
 • วันหยุดพักร้อน(หลังทำงานครบ 1ปี)
 • เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง เที่ยวประจำปี
เงินเดือน
 • ตามตกลง / ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาพร้อมพงศ์ ทองหล่อ เอกมัย (แจ้งหลังผ่านสัมภาษณ์งาน)
เวลาปฏิบัติงาน เวลาเป็นกะงาน (ทํางาน 8 ชม. พัก 1 ชม.)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม02-1853433 / 084-4241299(เจ สหคลินิกสาขาทองหล่อ)

Customer service & Reception

ตำแหน่ง Customer service & Reception
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน : customer service, cashier, reception, Translator Japanese Thai
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • วุฒิการการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT level N3 ขึ้นไป
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานพอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้างานได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกร่าเริงแจ่มใส ยิ้มง่าย และกระฉับกระเฉง กล้าพูดคุย และจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานและเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นและในแบบสไตล์ญี่ปุ่นได้
 • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งการสื่อสาร และการบริการ ตามรูปแบบของบริษัท พัฒนาตนเองและช่วยกันพัฒนาองค์กร ไม่หยุดอยู่กับที่
 • มีทัศนคติคิดบวก ทั้งการกระทำ และคำพูด มีใจเป็นกลาง
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันได้
 • มีใจรักในงานบริการ โดยมุ่งเน้นการบริการแบบomotenashi
 • เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
 • สามารถปรับตัวและมีความกล้าที่จะผ่านอุปสรรคและความลำบากในทุกสถานการณ์ไปด้วยกันได้

About J-CLINIC
ข้อมูลของบริษัท

สวัสดิการ
 • ประสังคม,ประกันภัยกลุ่ม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุด(ช่วงทดลองงาน สัปดาห์ละ 1 วัน ผ่านทดลองงาน สัปดาห์ละ 2 วัน)
 • วันหยุดประจำปี
 • วันหยุดพักร้อน(หลังทำงานครบ 1ปี)
 • เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง เที่ยวประจำปี
เงินเดือน
 • ตามตกลง / ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาพร้อมพงศ์ ทองหล่อ เอกมัย (แจ้งหลังผ่านสัมภาษณ์งาน)
เวลาปฏิบัติงาน เวลาเป็นกะงาน (ทํางาน 8 ชม. พัก 1 ชม.)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม02-1853433 / 084-4241299(เจ สหคลินิกสาขาทองหล่อ)
 • Community Service 2023 | J-CLINIC
 • Omotenashi Service Training 2023 | J-CLINIC Bangkok
 • Core Values Workshop 2023 | J-CLINIC