J-CLINIC

สำหรับการจอง โปรดดูรายละเอียดคลีนิค สถานที่และเวลาเปิดทำการ รบกวนลูกค้าสอบถามไปยังสถานบริการที่ใกล้เคียง

  • Tonglo
  • Plomphon
  • Ekamai

การรักษาทางกายภาพบาบัด

การตรวจวินิจฉัย

ขั้นตอนแรกจะเริ่มจากการตรวจประเมินและวินิจฉัย สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ เช่น การดูความสมดุลของร่างกาย การเคลื่อนไหว และเทคนิคการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อให้ได้วิธีการรักษาที่เหมาะสมกับอาการของคนไข้มากที่สุด

การตรวจวินิจฉัย

การรักษา

ในขั้นตอนการรักษาจะใช้หลักการพื้นฐานทางด้านการแพทย์ผสมผสานกับเทคนิคการรักษาของ J-CLINIC ร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำบัด และการรักษาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและเหมาะสมกับอาการของคนไข้แต่ละคนมากที่สุด

手技療法

การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

ทางคลินิกมีการเลือกใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย และมีคุณภาพ รวมถึงมีเทคนิคการใช้เครื่องมือที่ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Physiotherapy Machines

การติด Taping, Supporter และการจ่ายยา

นอกจากการนวดรักษาแล้ว คลินิกของเรายังมีการติด Taping การจ่าย Support และจ่ายยาตามอาการของคนไข้อีกด้วย

Taping, Supporter and Medicine

แนะนำวิธีการยืดกล้ามเนื้อและการสร้างกล้ามเนื้อ

การรักษาโดยทั่วไป สามารถรักษาอาการบาดเจ็บให้หายได้เพียงชั่วคราว ซึ่งอาการบาดเจ็บนั้นอาจจะกลับมาเกิดซ้ำได้ การ Strech&Training เป็นวิธีการสำคัญที่จะป้องกันอาการบาดเจ็บไม่ให้กลับมาเกิดซ้ำได้ หลังจากรับการรักษาจากทางคลินิกจะมีนักกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำวิธีการ Strech&Training พร้อมกับคอยแนะนำวิธีการปรับสมดุลร่างกายและการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

แนะนำวิธีการยืดกล้ามเนื้อและการสร้างกล้ามเนื้อ

การอธิบายหลังจากการรักษา

ผู้รักษาจะอธิบายเนื้อหาของการรักษา อาการของคนไข้หลังจากรับการรักษา ให้คำแนะนำวิธีการดูแลตนเองที่เหมาะสมกับคนไข้ และอธิบายแผนการรักษาครั้งถัดไป เพื่อคนไข้จะได้เข้าใจในอาการของตนเองและนำคำแนะนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านได้

การอธิบายหลังจากการรักษา
  • What physical pains can be treated with physical therapy at J CLINIC
  • J CLINIC’s treatment for athletes
  • Physical therapy treatment for lower back pain in Bangkok