J-CLINIC

สำหรับการจอง โปรดดูรายละเอียดคลีนิค สถานที่และเวลาเปิดทำการ รบกวนลูกค้าสอบถามไปยังสถานบริการที่ใกล้เคียง

  • Tonglo
  • Plomphon
  • Ekamai

เกี่ยวกับ เจ สหคลินิก

เรามีพื้นที่รองรับ สำหรับลูกค้าที่นำเด็กมาด้วย

เราตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ด้วยบรรยายกาศที่สงบและผ่อนคลาย พื้นที่กว้างขวาง

สำหรับผู้ป่วยที่พาเด็กมาด้วย

เรามีห้องส่วนตัวที่ผู้ป่วยสามารถอยู่กับเด็กในขณะรับการรักษาได้
ภายในห้องมี DVD และสมุดภาพสำหรับเด็ก จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อเด็ก ๆสามารถเพลิดเพลินกับการเล่น ระหว่างรอผู้ปกครอง

สะดวกสบายในการนัดหมาย

เพื่อความสะดวกสบายของผู้ป่วยในการนัดหมายการตรวจรักษา เรามีพนักงานรับโทรศัพท์ตลอดช่วงเวลาทำการ ไม่เว้นแม้แต่ช่วงพัก ทำให้ผู้ป่วยสามารถติดต่อทางคลินิกได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านระบบ
ฝากข้อความหรือต่อสายใด ๆทั้งสิ้น

บริการที่จอดรถ

เรามีบริการที่จอดรถรองรับสำหรับผู้ป่วยที่มารักษาที่
เจ สหคลินิก ทุกสาขาฟรี เพียงในบัตรจอดรถมาประทับตรากับเราเท่านั้น